UNIVERSAL CTI

Integracja telefonii i komputerów


Aplikacja UniCTI jest przeznaczona do integracji sieci telekomunikacyjnej i komputerowej w przedsiębiorstwie. W skład oprogramowania wchodzi moduł serwera CTI komunikujący się z centralą PABX, oprogramowanie serwera bazy danych i moduł klienta instalowany na komputerach użytkowników. Serwer CTI jest podłączony do centrali PABX poprzez wyspecyfikowany interface, zgodny ze standardem telefonii komputerowej, a do sieci komputerowej przedsiębiorstwa poprzez kartę sieciową z protokołem TCP/IP. Dzięki temu produkt może współpracować z dowolną centralą udostępniającą taki interface. A ponieważ jest to standard, wybór producentów jest szeroki. Najwięcej wdrożeń oraz bieżące testy są przeprowadzane na centralach firmy Siemens: Hicom serii 150 i 300. Do przechowywanie danych może służyć dowolny serwer baz danych, umożliwiający dostęp zgodnie ze standardem ODBC lub dedykowany silnik baz danych typu klient-serwer, oparty na technologii B-Tree.

Dowolny użytkownik w sieci lokalnej, ma z poziomu komputera dostęp do przyjaznej książki telefonicznej przedsiębiorstwa oraz do funkcji:

 W najbliższej przyszłości zaimplementowane zostaną:


Bliższe informacje: info@osimatic.pl

Copyright © 2002   OSIMATIC Polska.   Wszelkie prawa zastrzeżone
   ul. Św. Ducha 20 82-300 Elbląg Tel: +48 22 3791730 Faks: +48 22 3791731