OSIDIAL

Serwer WWW


Standardowy pakiet OsiDial zawiera teraz serwer WWW umożliwiający zdalną konfigurację wybranych parametrów pracy serwera OsiDial z poziomu przeglądarki internetowej. Dowolny użytkownik w sieci lokalnej, posiadający standardowe oprogramowanie do przeglądania stron www, może mieć dostęp do niektórych parametrów pracy serwera głosowego OsiDial. Obecnie poprzez serwer www dostępne są następujące funkcje:

 

W najbliższej przyszłości zaimplementowane zostaną:

Zaletą funkcji udostępnionych poprzez serwer WWW jest to, że do poprawnej pracy nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie po stronie klienta.


Bliższe informacje: info@osimatic.pl

Copyright C 2000   OSIMATIC Polska.   Wszelkie prawa zastrzeżone
   ul. Św. Ducha 20 82-300 Elbląg Tel: +48 22 3791730 Faks: +48 22 3791731