OSIDIAL

Centrum Informacyjne TP S.A.


Centrum informacyjne (IC) jest zainstalowane w gdańskim oddziale TPSA. Jego zadaniem jest obsługa wszystkich, tzw. usług magnetofonowych. W chwili wdrożenia świadczone były następujące usługi:

Dla zapewnienia komfortu przy korzystaniu z usług, wstępnie przewidziano możliwość jednoczesnej obsługi 180 wywołań. Przydzielanie odpowiednich usług następuje dynamicznie, po rozpoznaniu numeru wywołanego, podawanego przez centralę w kanale informacyjnym. Dodatkowo, na każdą z usług zarezerwowano pewną stałą ilość linii, w celu zapewnienia minimalnej, założonej ilości wywołań w skrajnych przypadkach. Centrum informacyjne działa w oparciu o serwer usług głosowych OsiDial, który jest częścią systemu do głosowej obsługi przedsiębiorstw. System uruchomiony jest w środowisku MS Windows NT 4.0. Prawdopodobne kierunki rozwoju:


Bliższe informacje: info@osimatic.pl

Copyright © 2000   OSIMATIC Polska.   Wszelkie prawa zastrzeżone
   ul. Św. Ducha 20 82-300 Elbląg Tel: +48 22 3791730 Faks: +48 22 3791731