OSIDIAL

Dzwonienie seryjne


Moduł OutCall umożliwia realizację dzwonienia seryjnego według przygotowanej listy numerów telefonicznych. Źródłem danych może być przygotowany plik z tekstem formatowanym, możliwy jest także import z zewnętrznej bazy danych. Po uzyskaniu połączenia, adresatowi przekazywana jest informacja słowna, która może być opcjonalnie przez niego potwierdzona klawiszem telefonu. Nowe funkcje są użyteczne przy budowaniu systemów:

Moduł OutCall może współdzielić linię telefoniczną serwera OsiDial z inną aplikacją, np. pocztą głosową. Realizacja wywołań następuje tylko o określonych porach dnia w określone dni tygodnia lub może zostać zainicjowana zdarzeniem z zewnątrz, przez administratora. Wygodna aplikacja dla administratora umożliwia przygotowanie listy wywołań, odpowiednich nagrań audio oraz śledzenie postępu w realizacji dzwonienia. Prowadzona jest statystyka on-line o ilości wywołań błędnych (zajęty, nie odpowiada, nie potwierdza), wywołań zakończonych sukcesem (w której próbie), wywołań w trakcie realizacji.


Bliższe informacje: info@osimatic.pl

Copyright © 2000   OSIMATIC Polska.   Wszelkie prawa zastrzeżone
   ul. Św. Ducha 20 82-300 Elbląg Tel: +48 22 3791730 Faks: +48 22 3791731