wb01584_.gif (2068 octets) Informacje ogólne

wb01584_.gif (2068 octets) Generator aplikacji

wb01584_.gif (2068 octets) Serwer głosowy

wb01584_.gif (2068 octets) Konfiguracja

Zastosowania

wb01584_.gif (2068 octets) Poczta głosowa

wb01584_.gif (2068 octets) Połączenia przychodzące

wb01584_.gif (2068 octets) Dostęp do informacji

wb01584_.gif (2068 octets) Serwer faksów

Do pobrania

wb01584_.gif (2068 octets) Uaktualnienie programu OsiDial