OSIDIAL

Głosowa Obsługa Przedsiębiorstw


OSIDIAL realizuje wszystkie zadania w zakresie teleinformatycznej obsługi nowoczesnego przedsiębiorstwa, w szczególności:

Oprogramowanie OSIDIAL stanowi kompletne rozwiązanie przy tworzeniu i wykorzystaniu usług obsługujących wywołania telefoniczne w firmach. Wykorzystywane są następujące programy składowe:

Tworzenie aplikacji dla serwera OsiDial następuje w sposób wizualny: biblioteka ponad 70 komponentów pozwala na zaprojektowanie zaawansowanych usług-scenariuszy obsługi wywołań telefonicznych, bez pisania ani jednej linii kodu.

Generator Aplikacji dostarczany jest z zestawem typowych, gotowych do użycia aplikacji: poczta głosowa, serwer faksów, ...), które mogą być dowolnie modyfikowane i łączone razem w celu realizacji określonych potrzeb klienta. Architerktura OsiDial jest otwarta i umożliwia dołączanie zewnętrznych modułów, napisanych w dowolnym języku wysokiego poziomu dla systemu Windows. Dzięki temu możliwa jest realizacja nietypowych potrzeb klientów bez potrzeby rekompilacji całego pakietu.  Wersja demonstracyjna jest dostępna bez opłat na CD-ROM.


Bliższe informacje: info@osimatic.pl

Copyright © 2010   OSIMATIC Polska.   Wszelkie prawa zastrzeżone
   ul. Św. Ducha 20 82-300 Elbląg Tel: +48 22 3791730 Faks: +48 22 3791731
Wszystkie produkty, znaki i nazwy towarowe należą do odpowiednich właścicieli.