wb01539_.gif (682 octets) OsiDial - implementacja klienta MAPI


MAPI -   standardowy interfejs w elektronicznych systemach wymiany informacji

Interface MAPI (Messaging Application Programming Interface) jest standardem firmy Microsoft w zakresie tworzenia i dostępu do usług, w systemach poczty elektronicznej. MAPI definiuje następujące kategorie usług:

Dzięki ustanowionemu standardowi, dowolna aplikacja klienta z zaimplementowanym klientem MAPI ma możliwość czytania i wysyłania wiadomości wszystkich usług zainstalowanych na danym serwerze pocztowym, podobnie jak czynią to standardowe programy klienckie poczty jak MS-Outlook, Lotus Notes czy MS-Exchange client.

Klient MAPI w OsiDial

W serwerze głosowym OsiDial zaimplementowano rozszerzonego klienta MAPI. W ramach konfiguracji podaje się którego z dostępnych profili i jakiego konta ma używać program. Oczywiste jest, że program OsiDial, jako pełnoprawny użytkownik poczty elektronicznej danej firmy, powinien mieć założone własne konto na serwerze poczty. W chwili obecnej OsiDial wykorzystuje MAPI tylko do wysyłania wiadomości. Oto przykładowe wiadomości przesyłane od programu OsiDial do dowolnego użytkownika poczty elektronicznej w przedsiębiorstwie:

Korzyścią dla użytkowników z zastosowania klienta MAPI jest to, że wszystkie, nadchodzące podczas ich nieobecności wiadomości są gromadzone w jednym miejscu, i nie trzeba odsłuchiwać czy sprawdzać wielu miejsc, zależnych od rodzaju wiadomości. Typowy klient MAPI, zaimplementowany u użytkownika poczty elektronicznej, np. MS Outlook potrafi odczytać i podać użytkownikowi wszystkie wiadomości z poczty lokalnej (inni użytkownicy), internetowej i teraz także z poczty głosowej i faksowej.