OSIDIAL - rozszerzenia dla klientów

OTWARTA ARCHITEKTURA OSIDIAL

Pakiet OsiDial ma architekturę otwartą. Standardowa biblioteka komponentów zawiera ponad 70 gotowych do wykorzystania funkcji. Wystarczają one do wygenerowania większości, nawet mocno zaawansowanych serwisów. Biblioteka standardowa jest stale rozwijana i uaktualniana. Nowe biblioteki sa zawsze wstecznie zgodne z wesjami starszymi. Zatem serwisy wygenerowane przy użyciu starszych bibiotek, bez trudu można edytować i testować nowszymi wersjami oprogramowania. Dodatkowo w bibliotece przewidziano funkcje niestandardowe, definiowane w zależności od użytkownika. Domyślnie funkcje te nie pełnia żadnej roli. Zgrupowane są one w osobnym module, w postaci biblioteki ładowalnej dynamicznie. Piszący implementację funkcji niestandardowych ma pełen dostęp do zasobów telefonicznych pakietu, do statystyki, może wprowadzać własne struktury danych. Funkcje moga być pisane w dowolnym języku, pod warunkiem zachowania formy DLL ze zdefiniowanym eksportem określonych funkcji. Często zdarza się, że nowe funkcje implementowane sa najpierw w postaci niestandardowej, aby nie modyfikować standardowej biblioteki komponentów. Następnie po gruntownym przetestowaniu, jeśli mogą być użyteczne dla wszystkich użytkowników, przenoszone są do biblioteki standardowych komponentów.

Uproszczona administracja

Koncepcja architektury otwartej znacznie ułatwia administrację i jest czynnikiem wpływającym korzystnie na stabilność serwera głosowego. W przypadku gdy wdrożenie w danym przedsiębiorstwie wymaga implementacji funkcji niestandardowych, do zasadniczego pakietu OsiDial dodawana jest tylko jedna dodatkowa biblioteka DLL. Wszelkie zmiany w funkcjonowaniu wymagają wygenerowania nowych wersji tylko jednego pliku, który w szczególności można podmienić nawet bez przerywania pracy serwera głosowego. Jednocześnie ewentualne błędy, znajdujące się w nowych funkcjach, nie wpływają na funkcjonalność którejkolwiek z funkcji standardowych.

Rzeczywiste przykłady

W dziesięcioletniej historii wdrożeń serwera OsiDial, wielokrotnie implementowano biblioteki funkcji niestandardowych, we własnym zakresie lub we współpracy z innymi firmami. Większośc z nich znalazła się z czasem w bibliotece standardowych komponentów: 


Bliższe informacje: info@osimatic.pl

Copyright © 2000   OSIMATIC Polska.   Wszelkie prawa zastrzeżone
   ul. Św. Ducha 20 82-300 Elbląg Tel: +48 55 23 65 000 Faks: +48 55 23 65 001